Tripulacions i vaixells a la mediterrània medieval: Fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragó

Historia
978-84-9191-073-2
CATALAN
432
220cm
160cm
TEXTOS I ESTUDIS DE CULTURA CATALANA
23,00 €

Tot i que l'estudi de l'expansió de la Corona d'Aragó a la Mediterrània medieval hagi tingut sempre la hist.ria marítima i naval com a rerefons, la historiografia s'ha ocupat ben poc de la realitat social i les migracions de la gent de mar, els professionals vinculats amb la navegació i la construcció naval, l'adquisició de materials en brut, de productes manufacturats i l'explotació de recursos naturals destinats a fomentar-la, els armaments i l'organització de les flotes, o les característiques tècniques de la navegació. Aprofitant l'extraordinària riquesa de les nostres fonts documentals, el present volum explora totes aquestes qüestions amb voluntat comparativa amb altres indrets de la Mediterrània. S'inspira en una trobada acadèmica internacional que es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona el setembre del 2014. Posteriorment, se'n va realitzar una altra amb historiadors de la literatura medieval, que també ha donat lloc a un volum dins de la mateixa col·lecció de «Textos i Estudis de Cultura Catalana», titulat «La vida marítima a la Mediterrània medieval. Fonts històriques i literàries».